Erkende HBO-conforme Beroepsopleiding Directe Hypnotherapie
dewitteengel-Opleiding-beroepsopleiding-directe-hypnotherapie-1

Directe Hypnotherapie twee- driejarige geaccrediteerde vakopleiding.

dewitteengel-Opleiding-beroepsopleiding-directe-hypnotherapie-KTNO-keurmerk

Algemeen:

Docenten: Gerry Wijnands en Arno van den Munckhof

Hypnotherapie opleiding algemeen

Voor het eerst in Nederland is het nu mogelijk om een geaccrediteerde vakopleiding te volgen in directe hypnotherapie waarbij een gedeeltelijke vergoeding vanuit een aanvullend zorgpakket tot de mogelijkheden behoort. Directe hypnotherapie is een volwaardige therapievorm die zich kenmerkt door effectiviteit (korte behandelduur) en gericht is op een blijvend resultaat, dus ook nog eens zeer efficiënt. Een therapievorm die afkomstig is uit de Verenigde Staten en gebaseerd op de inzichten van Dave Elman waar deze zich, net als in Nederland, reeds ruimschoots bewezen heeft.

Deze meerjarige opleiding is door bovengenoemde docenten in 2020/2021 ontwikkeld omdat ze er beiden van overtuigd zijn dat vakbekwaamheid niet alleen inhoudt dat je bepaalde technieken beheerst, er zijn ook inzichten en therapeutische vaardigheden nodig om complexe problemen en aandoeningen effectief aan te pakken met directe hypnose. Tijdens deze HBO-conforme opleiding tot Direct Hypnotherapeut gaan we in op al deze aspecten die er voor zorgen dat je niet alleen de technieken beheerst maar een echte therapeut wordt. Therapeutische vorming, persoonlijke ontwikkeling (POP) en het maken van een persoonlijk actieplan (PAP) vormen een essentieel deel van de opleiding.
Doelen worden omschreven waarbij de zogenaamde SMART methode gehanteerd wordt (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Op deze wijze houden we de ontwikkeling van elke individuele student transparant. Gedurende de opleiding worden competenties en vaardigheden aangeleerd, geëvalueerd en zo nodig verbeterd.

Wat mag ik verwachten van deze hypnotherapie opleiding?

Na het voltooien van de vakopleiding Directe Hypnotherapie beschik je niet alleen over gedegen kennis m.b.t. directe hypnotherapie, je beschikt eveneens over inzichten en vaardigheden die nodig zijn om op een juiste en verantwoorde wijze om te gaan met cliënten binnen je eigen praktijk. Je beschikt over veel achtergrondinformatie en bent in staat om je cliënten op een eerlijke en heldere wijze voor te lichten. Je bent in staat om een behandelplan op te stellen dat gericht is op herstel waarbij niet de symptomen maar de oorzaak van het probleem/ de klacht grondig aangepakt wordt aan de hand van directe hypnose en/of hieraan verwante therapievormen.
dewitteengel-Opleiding-beroepsopleiding-directe-hypnotherapie-2
Naast de hierboven genoemde aspecten beschik je eveneens over de kennis en vaardigheden om jouw praktijk tot een succes te maken. Een succesvolle praktijk is niet alleen afhankelijk van je vakkennis, je behoort ook over de nodige ondernemersvaardigheden te beschikken. Je ontwikkelt je niet alleen als mens en therapeut, ook je kwaliteiten als ondernemer worden naar een hoger niveau getild. Zaken als administratie, marketing, netwerken en commercieel inzicht komen hierbij aan de orde.

Wat wij van jou verwachten – toelatingseisen

De twee- driejarige opleiding tot Direct Hypnotherapeut is een intensieve vakopleiding. Enthousiasme, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn vereist. Je doet deze opleiding er niet zo maar bij. Er wordt veel van je verwacht. Vanwege de complexiteit en diepgang van de lesstof is een HBO- werk en denkniveau vereist. De minimale leeftijd om te kunnen deelnemen is 18 jaar.
Er is een uitgebreid studieplan. In dit studieplan vind je alle informatie m.b.t. het verloop van de opleiding. Het geeft een duidelijk beeld van datgene dat we van je verwachten maar ook wat jij van ons kunt verwachten.

Alvorens je kunt inschrijven wordt een oriëntatiegesprek ingepland waarbij vooral gekeken wordt naar je motivatie om de opleiding te gaan volgen. Na een positief verloop ontvang je het uitvoerige studieplan in handen.

PsBK (psychosociale Basis Kennis)

De HBO-opleiding PsBK wordt extern gevolgd. Belangrijk is dat het opleidingsinstituut voldoet aan de PLATO-eisen en geaccrediteerd is door het CPION. Indien de student bij het afstuderen niet beschikt over een geldig PsBK diploma dan dient er rekening gehouden te worden met een extra studiejaar.

Voor het inplannen van een kennismakingsgesprek kun je via de mail of het contactformulier dit aangeven, wanneer jij je telefoonnummer vermeldt nemen wij op korte tijd contact met je op.

Lesmethode

De lessen vinden zowel online, via Zoom als klassikaal plaats. Alle klassikale lessen vinden plaats op doordeweekse dagen. In principe vinden er geen lessen plaats tijdens weekends, Nationale feestdagen en tijdens vakantieperiodes. Naast de lessen wordt de student geacht tijd te reserveren voor zelfstudie, intervisie, supervisie en het schrijven van cliëntverslagen.

Na het afsluiten van een onderwijseenheid (OWE) vindt er een integratie dag plaats. Er wordt gewerkt aan casuïstiek en er vindt een afsluitende toets plaats. De behaalde cijfers tellen samen met het schriftelijke- en praktijkexamen mee voor de eindbeoordeling. Het afstuderen vindt plaats aan de hand van het schrijven van een scriptie. Omdat de PsBK opleiding integraal deel uitmaakt van de beroepsopleiding tot Direct Hypnotherapeut, vindt afgifte van het bijbehorende diploma pas plaats nadat de student een kopie van het behaalde PsBK diploma heeft aangeleverd.

Investering

De kosten voor de gehele 2-jarige opleiding bedragen €7.450,- exclusief boeken en de extern te volgen PsBK opleiding. Het lesgeld kan in drie termijnen worden voldaan. Voor deze opleiding kan gebruik worden gemaakt van een door de overheid te verstrekken subsidie, het Stap-budget. Hierover vind je meer op desbetreffende pagina op deze site.

Erkenning

De opleiding Directe Hypnotherapie is geaccrediteerd door het KTNO als HBO-conforme vakopleiding.

dewitteengel-Opleiding-beroepsopleiding-directe-hypnotherapie-KTNO-keurmerk

CAT-College Deal voor studenten

Om al meteen van start te kunnen gaan biedt de beroepsvereniging Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) je een geweldige College Deal aan waarbij je gedurende de studieperiode gratis erkend CAT-student lid wordt. Onderdeel van de erkenning als CAT-student-therapeut is aansluiting bij de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). De kosten hiervoor bedragen €22,95 (BTW-vrij) per kalenderjaar. Eveneens onderdeel van de erkenning als CAT-student is het afnemen van een BBA (Beroeps- Bedrijfs- en Aansprakelijkheidsverzekering) bij de BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten), kosten €86,- incl. assurantie belastingen. De Bat polis heeft een volledige Wkkgz dekking en tuchtrecht dekking.
Voor de opleiding tot Direct Hypnotherapeut verstrekken wij je hiervoor een speciale code waarmee jij je kunt aanmelden.